• Hotline 028 7301 6011 / 028 9999 6011
  • VN | EN

Tải Hóa đơn điện tử

Cách tải Hóa đơn điện tử

1.   Xem danh sách hóa đơn

-      Sau khi đăng nhập, màn hình hiển thị danh sách hóa đơn theo thứ tự thời gian gần nhất

-     Bạn có thể chọn tìm kiếm theo số hợp đồng  hoặc theo số hóa đơn 

-     Nhấn nút, màn hình sẽ hiển thị ra danh sách các hóa đơn bạn cần tìm.

2.   Xem chi tiết hóa đơn

-        Để xem chi tiết một hóa đơn, bạn chọn vào link  của hóa đơn cần xem trong bảng danh sách các hóa đơn đã tìm.

-        Chi tiết hóa đơn sẽ được hiển thị như bên dưới

 

3.   Download hóa đơn

Sau khi xem bạn có thể chọn nút download để download hóa đơn về  (Tùy trình duyệt bạn sử dụng nút download có thể ở vi trí khác)

File theo định dạng .pdf, bạn có thể xem bằng phần mềm Adobe Reader, Foxit Reader, hoặc bất cứ trình duyệt  nào có hỗ trợ đọc file .pdf

 

Mạng lưới quốc tế

Đối tác của CITCL