• Hotline 028 7301 6011 / 028 9999 6011
  • VN | EN

Hỏi đáp

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Lưu ý: hóa đơn điện tử không có khái niệm liên, bên bán, bên mua và cơ quan thuế cùng khai thác dữ liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy nhất.

Mạng lưới quốc tế

Đối tác của CITCL